Ασφαλιστικά Ταμεία

Η εταιρεία παρέχει δωρεάν οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου ο πελάτης να αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ για τις δαπάνες υγείας που πραγματοποίησε.

Για κάθε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε τηλεφωνικά στην εταιρεία μας για να διευκολυνθείτε και να αποφύγετε ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις στο 2109024660