Τεχνική Υποστήριξη

Η τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες που θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την εταιρεία παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό σε δύο επίπεδα

α. Αποκατάσταση στο χώρο του πελάτη.

β. Αποκατάσταση στα εργαστήριά μας. Στην περίπτωση αυτή και όσο χρόνο διαρκέσει η αποκατάσταση η εταιρεία μας παρέχει συσκευή αντικατάστασης ώστε να μην ανασταλεί η θεραπεία του ασθενούς.