Η Εταιρία μας εξυπηρετεί κανονικά τους συνδρομητές της καθ' όλη τη διάρκεια των περιορισμών κίνησης λόγω CoVID19.


  • Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Θεραπεία Υπνικής Άπνοιας

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Νοσηλεία στο σπίτι

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξυγονοθεραπεία στο σπίτι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεραπεία Υπνικής Άπνοιας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νοσηλεία στο σπίτι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

everypaylogohor