Legal notice

1. Η ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ δεν ευθύνεται προς τους πελάτες/χρήστες για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

2. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.remedium.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όμως έγκαιρα θα προβαίνει στην ενημέρωση των τελικών παραγγελιών όσον αφορά τη διαθεσιμότητά τους.

3. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο και οι πληροφορίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.remedium.gr αποσκοπούν στο να περιγραφούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που η ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ διαθέτει. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει τεχνικές αστοχίες ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών στη λειτουργία της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

4. Η ευθύνη για την ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ. Η ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ, εφόσον αναδημοσιεύει πιστά τις πληροφορίες αυτές, δεν ευθύνεται για δήλωση αναληθών ή ανακριβών στοιχείων που μπορεί να περιέχουν.

5. Ο δικτυακός τόπος www.remedium.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ. O χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη, ενώ η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους.

6. Η εμφάνιση και έκθεση προς χρήση της ιστοσελίδας www.remedium.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης για άλλο σκοπό εκτός της προσωπικής ενημέρωσης των χρηστών της.

7. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα remedium.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

8. Η ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ εξασφαλίζει την κατά το δυνατό ακριβή καταγραφή των ιατρικών πληροφοριών που συνοδεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απεικονίζονται στο www.remedium.gr, καθώς και την επικαιροποίησή τους. Παρ’ όλα αυτά, σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα προϊόντα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.remedium.gr δεν πρέπει να εκληφθούν ως ιατρικές συμβουλές. Ειδικά δε σε περίπτωση ασθενείας, μοναδικός αρμόδιος για να αποφανθεί για την καταλληλότητα ή μη ενός προϊόντος που απεικονίζεται στον παρόν δικτυακό τόπο είναι ο θεράπων ιατρός του χρήστη. Η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο www.remedium.gr βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη και τους εμπλεκόμενους κηδεμόνες του, νόμιμους ή μη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

1. Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της remedium.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

3. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.remedium.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ ή/και του www. remedium.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.remedium.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ευθύνη Χρήστη

1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.remedium.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα της ΑΚΙΣ REMEDIUM ΕΠΕ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.